ciglana "Bačka opeka" - Subotica

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Veliki kopovi ciglane "Bačka Opeka" Subotica (Aleksandrovački salaši). Na velikoj površini sloj je skinut i nekoliko metara u dubinu i u depresijama se sakuplja voda. Kako se eksploatacija pomerala i našuštani su stari kopovi tako se na malom području mogu videti privremene i trajne vodene površine u različitim stupnjevima suksesivnog obrastanja. Na najstarijim delovima se pojavila i drvenasta vegetacija sastavljena od topola. Bogato vodozemcima i vodenim pticama.

Veštačko vodno telo. 30.25 ha