crepana "Polet" - Novi Bečej

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ogromni kopovi istočno prema Slanom kopovu, u fazi rekultivacije. Započeta rekultivacija je praćena sa svim greškama, počev od sadnje drvoreda alohtonih egzotičnih vrsta žbunja koji se nikako ne uklapaju u predeo, do potpunog zanemarenja ekoloških odlika starih kubika koji su se sami pretvorili u prirodno stanište. Npr. brkata senica, trstenjaci, eja močvarica, barsko bilje.
Veštačko vodno telo. 42 ha