2012-06-26 (11-35-44).jpg2010-06-24 (15-09-13).jpg2012-06-14 (16-29-07).jpg2012-07-23 10-17-36.jpg2011-08-18 (12-00-24).jpg2011-08-18 (07-57-31).jpg2011-08-18 (11-41-04).jpg2010-08-05 (15-34-39).jpg2011-08-18 (20-51-24).jpg2012-04-27 (11-10-30).jpg2013-05-05 (10-35-45).jpg2013-05-04 (14-08-38).jpg

Cerambyx cerdo u Tavankutskoj šumi

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U sklopu ispitivanja prirodnih vrednosti Tavankutske šume, postavljen je jedan broj klopki za ksilofagne tvrdokrilce. Ovim klopkama se mogu uhvatiti jedinke onih vrsta koje se ređe viđaju i hvataju korišćenjem drugih metoda. Kao [to smo se nadali, u klopkama se uhvatilo nekoliko primeraka velike hrastove strižibube (Cerambyx cerdo). Ova vrsta se nalazi na svim evropskim i nacionalnim listama vrsta značajnih za zaštitu prirode. Ovaj nalaz ukazuje na prirodne vrednosti koje poseduje Tavankutska šuma i opravdava napore da se nađu načini ka njenoj valorizaciji i zaštiti.

U klopke je ušao i veliki broj jedinki buba zlata (Cetonidae). Od njih se posebno ističe vrsta Protaetia aeruginosa. Ova vrsta se svojom veličinom i divnim zlatno-žutim metalnim bojama se posebno ističe među svim ostalim vrstama ove porodice koja žive kod nas. Nalazi ovih vrsta ne samo da potvrđuju značajan nivo biološke raznovrsnosti Tavankutske šume, nego ukazuje i na značajan kapacitet sredine za obezbeđivanje uslova opstanka vrsta ptica koje se hrane larvama tvrdokrilaca iz trulog drveta. Naime, sve ove vrste na larvenom stupnju se hrane mrtvim drvetom.

Gabor Mesaroš, 2013.

  • 2013-07-07_09-04-35
  • 2013-07-07_09-10-47
  • 2013-07-07_09-25-44
  • Cerambyx_cerdo_029