Nekomercijalni ribnjaci i rekreativna jezera

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

privatni ribnjak u SuboticiLiberalizacija legislative koja se tiče vlasništva nad zemljištem kao i tranzicione promene koje su nastupile zadnjih desetak godina rezultirale su sa povećanom zainteresovanošću pojedinaca da na svojim imanjima iskoriste postojeće mogućnosti (modifikuju stare prirodne ili veštačke depresije) ili sami iskopaju depresije koje nakon toga koriste u svrhe sportskog ribolova, rekreaciju i uređenje prostora.

Ove vodene površine su relativno male, najviše do 1-2 ha površine. Ukoliko se realno sagledaju njihove mogućnosti (u smislu uzgoja ribe) i ukoliko se izbegavaju agresivne metode održavanja kvaliteta vode i obalske i vodene vegetacije, ove površine mogu da predstavljaju značajan doprinos očuvanju biološke raznovrsnosti.

  •  Rekreativna