2012-06-26 (11-35-44).jpg2011-08-18 (07-57-31).jpg2011-08-18 (11-41-04).jpg2011-08-18 (12-00-24).jpg2010-08-05 (15-34-39).jpg2011-08-18 (20-51-24).jpg2012-06-14 (16-29-07).jpg2012-07-23 10-17-36.jpg2013-05-04 (14-08-38).jpg2010-06-24 (15-09-13).jpg2013-05-05 (10-35-45).jpg2012-04-27 (11-10-30).jpg

Mrtvaje i meandri 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tokom proučavanja mogućnosti kategorizacije i ispitivanja aktuelnog tipa na terenu kod voda vezanih za forlande reka izdvojile su se nekoliko kategorija voda, što se odražava i u njihovim lokalnim nazivima:

 

  1. Stari tok reke, npr. geogr. naziv "Stara Tisa" (eng. „Old Tisa“ ili mađ. "Öreg Duna") – predstavlja bivše korito koje se ranije fizički odvojilo od reke i od nje hidrografski direktno ne zavisi. To je čak izraženo u toj meri da je korito siromašno vodom, preovladava vegetacija ili korito periodično ili potpuno presušuje (npr. stara mrtvaja Tise u Gornjem ritu kod Martonoša). To je bara u pravom smislu te reči koja veoma retko prima vodu iz reke, a i to najčešće indirektno podzemnim tokovima kod visokog vodostaja (npr. mrtvaja Tise kod Sanada ili vlažna dolina kanala DTD kod Novog Bečeja koja u proleće izgleda kao ogromno jezero). Ponegde se u nju voda veštaki upumpava crpnom stanicom da bi se ublažile posledice poplava (npr. Pana kod Sente). Najlepši primeri takve vode su Beljanska bara, Obedska bara i Zasavica.
  2. Prava mrtvaja, npr. geogr. naziv "Mrtva Tisa" (eng. „Backwater of Old Tisa“ ili mađ. "Holt Tisza, holtág") – staro korito koje reka manje koristi, ali od nje nije hidrološki odvojeno. Drugim rečima, mrtvo korito još "živi", iako teče sporo ili se puni vodom kod podignutog vodostaja i poplava (čak iako delom podzemnim putevima, neobavezno vidljivim na površini). U ovu kategoriju ubrajala bi se i Jegrička, kao na donjem toku toliko sporo tekuća voda da joj je korito praktički i funkcionalno bara, a ne reka.
  3. Kao posebna kategorija izdvojila bi se i rukavac koji je integralni deo reke, a predstavlja sprudom zaštićenu uvalu ili niže plavno područje, koje funkcioniše kao prava bara (npr. Koviljski rit, Krčedinska ada ili Mali lap kod Dubovca).
  4. Poseban tip jako izmenjenog vodnog tela čine mrtvaje, vlažna staništa nastala u bivšem koritu dolinske reke odvajanjem nekadašnjeg od novog rečnog toka. Za razliku od meandara, sa kojim dele isto poreklo, mrtvaje mogu da sadrže i čitavu mrežu nekadašnjeg toka u kojem se voda zadržava tokom cele ili većeg dela godine (npr. vodni sistem Donji rit jugoistočno od Bačkog Novog Sela).

Mrtvaje i meandri strana 1

 

  •  Meandri

IMAGE Riđi šumski mrav, Tavankutska šuma
17. apr 2014.
Tokom redovnih ispitvanja Tavankutske šume koja su u toku već drugu godinu, ovog proleća naišli smo na vrstu mrava koju ranije nismo primetili. Tavankutska šuma je mešovita listopadno... Read More...
IMAGE Cerambyx cerdo u Tavankutskoj šumi
29. jul 2013.
U sklopu ispitivanja prirodnih vrednosti Tavankutske šume, postavljen je jedan broj klopki za ksilofagne tvrdokrilce. Ovim klopkama se mogu uhvatiti jedinke onih vrsta koje se ređe viđaju i... Read More...
IMAGE Coenagrion ornatum, Vršački breg
23. jun 2013.
Tokom juna meseca 2013. godine bio sam na terenu u dolini potoka Fizešu u blizini mesta Sočica. Ove privremeni potok koji tokom letnjih meseci gubi svoj stalni tok i razbija se u manji ili veći... Read More...
IMAGE Cercyon hungaricus kod Malog Beograda
29. jul 2012.
U uzorku zemlje koji je uzet prosejavanjem obalske stelje u dolini reke Krivaje kod Malog Beograda (Bačka Topola) pored niza različitih vrsta izašao je i jedan neobični tvrdokrilac. Tek na osnovu... Read More...
IMAGE Cylindera arenaria, bara Majdan, Subotica
15. jun 2012.
Početkom juna meseca 2012. godine prilikom obilaska bare majdan u Tavankutu kod Subotica primetio sam veći broj tvrdokrilaca kojima sam tek sa teškom mukom mogao da priđem da bi ih bolje... Read More...
IMAGE Epicauta rufidorsum, Gornje podunavlje
25. jun 2011.
Obilazeći terene u okolini Sombora sa kolegom Milanom Đurićem a pod vođstvom dr Dragana Vajganda, 24 juna 2011. godine došli smo i na područje Gornjeg podrunavlja kod Bezdana. Na nasipu prema... Read More...
IMAGE Transpozicija propisa Evropske unije - Poglavlje 27
15. apr 2015.
U procesu pregovaranja Srbije sa EU oko prihvatanja njenih pravnih tekovina, pregovaračko poglavlje 27. (Zaštita životne sredine i klimatske promene) svakako je najkompleksnije i najskuplje za... Read More...
IMAGE Status Emerald mreže za Srbiju
06. apr 2012.
„Emerald“ je evropska ekološka mreža za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa u onim zemljama koje nisu članice EU. Ova mreža područja proteže se širom Evrope, od... Read More...
IMAGE Vetrovi obaraju pšenicu
01. jul 2010.
  Ovog leta nije bilo potrebno da odemo do Banata da bimo videli kako Košava čupa i obara ratarske kulture u pustim krajevima. Desilo se isto i u Bačkoj. Kao dodatak člancima o važnosti... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma 3. deo
18. mar 2010.
Poznati Subotički književnik Deže Kostolanji (Kosztolányi Dezső, 1885-1936) patio je od astme, koju je dobio ovde i to je stavilo pečat na njegovo stvaralaštvo. Istoričari poezije pišu... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma 2. deo
13. mar 2010.
Stara kineska poslovica kaže: "Ako želiš da uništiš jednu zemlju, poseci joj šume"...   "Šuma se besomučno seče" kažu pčelari a to je trend koji vidimo i mi ostali. Šta stoji iza... Read More...
IMAGE O značaju i osobinama subotičkih šuma
03. mar 2010.
Izmereno je da se godišnje oko 13 miliona kubika peska nađe u vazduhu, što znači da bi za dve godine Subotica bila zasuta peskom da nije šuma koje je okružuju. Šu­me, osim što su... Read More...
IMAGE Funkcija poljozaštitnih pojaseva
02. mar 2010.
Pozitivan efekat drveća na umanenje uticaja vetra odavno je poznat. Na područjima pod intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, kao što je Vojvodina, u svetu se sve više sade strukture u vidu... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma
01. mar 2010.
"Šuma se besomučno seče" kažu pčelari, a to je trend koji vidimo i mi ostali. Tražimo odgovor šta stoji iza toga? "Čuvajmo šume, one su naše" je natpis kojeg se sećamo sa ulaza u svaku... Read More...
IMAGE Sove, ta divna stvorenja!
24. feb 2010.
Sova je zadivljujuća noćna ptica. S tim se jedino neće složiti ko ih nije posmatrao i bliže upoznao (npr. u Zoo vrtu).  Šta "volimo" a šta ne je pitanje subjektivnog ukusa, ali ono sa... Read More...
IMAGE Dva veka subotičkih šuma
20. feb 2010.
Šumе bаgrеmа kоје sе u оbliku lukа pružaju uz grаnični pојаs i pоlukрužnо opasaјu Subоticu, vеzuju pоkretni pеsаk i štitе grаd оd sеvеrnih i sеverоzapаdnih... Read More...
IMAGE Preti li uništenje Kelebijskoj šumi?
16. feb 2010.
Stanovnici Kelebije ne mire se stanjem u kojem se nalazi šumski kompleks Rukovodstvo i građani Mesne zajednice "Kelebija" žale se na svakodnevne krađe stabala koje niko ne sprečava, nа šumara... Read More...
IMAGE Pustara i nije tako pusta
15. feb 2010.
Kad se začuje reč pustara, pomislimo na ravan, životinjama nenastanjen predeo, monotoniju koju lomi samo poneki đeram ili stoka koja pase u daljini. Ali ako se bliže pozabavimo ovim zaista kao... Read More...