Cercyon hungaricus kod Malog Beograda

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U uzorku zemlje koji je uzet prosejavanjem obalske stelje u dolini reke Krivaje kod Malog Beograda (Bačka Topola) pored niza različitih vrsta izašao je i jedan neobični tvrdokrilac. Tek na osnovu laboratorijske analize utvrđeo je da je reč o vrsti Cercyon hungaricus (od nedavno C. bononiensis Chiesa, 1964). Pripada porodici veslara (Hydrophilidae) i mesto na kojem je nađena odgovara tipičnim staništima koje naseljava. Do sada ova vrsta nije bila poznata iz Srbije. Neobičnost ove vrste se krije u tome što je do sada ova vrsta registorvana samo u Panonskoj niziji (Austrija, Slovačka, Mađarska i sada Srbija) sa samo nekoliko primeraka. Sve ukupno u evropskim muzijima nema više od nekoliko desetina primeraka ove vrste. Analizom materijala u sopstvenoj zbirci utvrdio sam da posedujem još 3 primerka sakupljeni iste godine (2012.) na području Specijalnog rezervata Zasavica.

Gabor Mesaroš, 2012.