2012-07-23 10-17-36.jpg2013-05-05 (10-35-45).jpg2011-08-18 (12-00-24).jpg2012-04-27 (11-10-30).jpg2010-06-24 (15-09-13).jpg2010-08-05 (15-34-39).jpg2012-06-26 (11-35-44).jpg2011-08-18 (20-51-24).jpg2012-06-14 (16-29-07).jpg2011-08-18 (07-57-31).jpg2013-05-04 (14-08-38).jpg2011-08-18 (11-41-04).jpg

Natura 2000

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pitanja koja se tiču zaštite prirode u EU regulišu dve direktive – Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. Shodno članu 4. Direktive o staništima formirana je evropska mreža zaštićenih područja Natura 2000 sastavljena od dva tipa područja: Specijalna zaštićena područja, uključena prema Direktivi o pticama i koja služe za zaštitu retkih i ugroženih vrsta ptica i Specijalna područja zaštite, čije formiranje nalaže Direktiva o staništima sa ciljem očuvanja drugih biljnih i životinjskih vrsta i tipova staništa. U Evropskoj uniji je u cilju dugoročnog opstanka najvrednijih i najugroženijih vrsta i staništa preciziran postupak i definisani kriterijumi za imenovanje područja u jedinstvenu evropsku mrežu – Natura 2000. Natura 2000 mreža danas se proteže u 27 zemalja članica (postupak nominovanja Natura područja za Hrvatsku je u toku) i sadrži preko 26 hiljada zaštićenih područja na površini od oko 117 miliona hektara.