Biogeografski regioni

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Priroda ne poznaje administrativne granice, pa se i sistem zaštite prirode na međunarodnom nivou u Evropi razmatra na nivou geološki, topografski, klimatski i vegetacijski sličnih celina, tzv. biogeografskih regiona. Ovakav pristup omogućava zaštitu vrsta i staništa, kao i procenu i praćenje njihovog statusa, pod sličnim prirodnim uslovima. Od ukupno 11 biogeografskih regiona prepoznatih na nivou Evrope, u Srbiji je zastupljeno tri: kontinentalni, alpski i panonski region.

U Evropi se  zaštita i mera za očuvanje prirode realizuju koordinirano na međunarodnom nivou. Okosnicu zaštite prirode u Evropskoj uniji čine dva, za države članice, pravno obavezujuća dokumenta: Direktiva o staništima i Direktiva o pticama.