2011-08-18 (11-41-04).jpg2010-08-05 (15-34-39).jpg2012-06-26 (11-35-44).jpg2012-06-14 (16-29-07).jpg2011-08-18 (20-51-24).jpg2011-08-18 (07-57-31).jpg2012-07-23 10-17-36.jpg2012-04-27 (11-10-30).jpg2013-05-05 (10-35-45).jpg2013-05-04 (14-08-38).jpg2011-08-18 (12-00-24).jpg2010-06-24 (15-09-13).jpg

Direktiva o pticama

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Direktiva Evropske unije o zaštiti divljih ptica (Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds) predstavlja najstariji i jedan od najznačajnijih dokumenata u propisima Evropske unije iz oblasti zaštite prirode. Usvojena je 1979. godine kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog opadanja brojnosti populacija autohtonih evropskih divljih vrsta ptica usled gubitka staništa, zagađenja i neodržive eksploatacije. Takođe, ona je rezultat usvojenog stava da su sve divlje ptice, od kojih su mnoge migratorne, zajednička baština svih članica EU i da njihova zaštita zahteva međunarodni pristup.

U okviru primene odredbi Direktive o pticama, svaka država članica dužna je da odredi najpovoljnija i najznačajnija područja za ptice i da ih automatski proglasi SPA područjima. SPA područja zatim automatski postaju deo ekološke mreže Natura 2000. Identifikacija i određivanje granica SPA područja moraju da budu u potpunosti zasnovani na naučnim kriterijumima, kakvi su npr. prag od 1 % populacije ranjive vrste ili vlažno stanište od međunarodnog značaja za migratorne vodene ptice. Države članice imaju pravo na odabir najpodesnijih kriterijuma, ali moraju da ih u potpunosti primene i to na način koji osigurava da će sva najznačajnija područja za ptice (u smislu broja područja i njihove površine) biti proglašena SPA područjima. Na osnovu informacija koje obezbeđuju zemlje članice, Evropska komisija odlučuje da li je broj i površina predloženih SPA područja dovoljan za stvaranje koherentne mreže za zaštitu ranjivih i migratornih vrsta. Podaci o posebnim SPA područjima prosleđuju se Evropskoj komisiji u vidu Standardnih formulara sa podacima.

Odredbe Direktive o pticama zabranjuju aktivnosti koje direktno ugrožavaju ptice, kao što su nekontrolisan lov i hvatanje, uništavanje njihovih gnezda, uzimanje jaja, kao i dodatne aktivnosti kao što su trgovina pticama i delovima njihovih tela (sa nekoliko izuzetaka). Ove zabrane se mogu delimično  ublažiti  za  vrste  koje  se  pominju  u  Prilogu  III.  Direktiva  prepoznaje  lov  kao  legitimnu aktivnost i pruža niz mera upravljanja u okviru lovstva koje bi trebalo da osiguraju njegovu održivost. Ove mere omogućavaju zabranu lova u periodu najveće ranjivosti ptica, kakvi su period seobe, razmnožavanja ili podizanja mladunaca, a obavezuju zemlje članice da zabrane sve vidove neselektivnog i masovnog ubijanja ptica. Direktiva podržava istraživanja ptica koja podupiru zaštitu, upravljanje i korišćenje svih vrsta koje Direktiva pokriva.