2013-05-05 (10-35-45).jpg2010-08-05 (15-34-39).jpg2011-08-18 (11-41-04).jpg2012-07-23 10-17-36.jpg2013-05-04 (14-08-38).jpg2012-06-26 (11-35-44).jpg2011-08-18 (07-57-31).jpg2010-06-24 (15-09-13).jpg2012-04-27 (11-10-30).jpg2011-08-18 (20-51-24).jpg2012-06-14 (16-29-07).jpg2011-08-18 (12-00-24).jpg

Standardni formular za podatke

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Standardni formular za podatke o područjima koja se kandiduju za Natura 2000. mrežu su definisani i javno dostupni.

Podaci u formularu su grupisani u nekoliko celina:

  1. Identifikacija područja (tip područja, oznaka, datum kreiranja, dopune, odnos prema drugim područjima, kontakt osoba, ime područja, datumi nominacije i proglašenja)
  2. Položaj područja (koordinate centra, površina, dužina, visina, administrativni region, biogeografski region)
  3. Ekološke informacije o području (tipovi staništa, vrste sa dodataka Direktiva)
  4. Opis područja (opšti karakter, kvalitet i značaj, ranjivost, vlasništvo, dokumentacija, istorijat)
  5. Zaštita područja i odnos sa CORINE tipovima područja (status zaštite na nacionalnom i regionalnom nivou, srodna područja, odnos sa CORINE tipovima staništa)
  6. Informacije o uticaju i aktivnosti u i oko područja (osnovni uticaji i procenat zahvećeng prostora, upravljanje područjem)
  7. Mapa područja
  8. Medijski dodaci (fotografije, filmovi, skice itd...)