Natura 2000

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pitanja koja se tiču zaštite prirode u EU regulišu dve direktive – Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. Shodno članu 4. Direktive o staništima formirana je evropska mreža zaštićenih područja Natura 2000 sastavljena od dva tipa područja: Specijalna zaštićena područja, uključena prema Direktivi o pticama i koja služe za zaštitu retkih i ugroženih vrsta ptica i Specijalna područja zaštite, čije formiranje nalaže Direktiva o staništima sa ciljem očuvanja drugih biljnih i životinjskih vrsta i tipova staništa. U Evropskoj uniji je u cilju dugoročnog opstanka najvrednijih i najugroženijih vrsta i staništa preciziran postupak i definisani kriterijumi za imenovanje područja u jedinstvenu evropsku mrežu – Natura 2000. Natura 2000 mreža danas se proteže u 27 zemalja članica (postupak nominovanja Natura područja za Hrvatsku je u toku) i sadrži preko 26 hiljada zaštićenih područja na površini od oko 117 miliona hektara.