Bara Vilovo 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Bare kod Vilova su prirodni ostatak nekadašnjih izliva Tise i Dunava. Na starim mapama močvarni deo podno brega (na čijem severnom delu je Vilovo) zove se Okruglica. Dokaz da su ispod Titelskog Brega sa Bačke strane Dunav i naročito Tisa imali jak hidrološki uticaj je i plavna dolina u obliku slova L podno Lok-a (vidi "Lovačka vodica"). Prema najstarijim mapama u srednjem veku Tisa je potpuno okružila Titelski breg koji se izdizao u vidu ostrva.

Veštačko vodno telo. 1.5 ha