Traćik - Horgoš

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Periodično plavna depresija u okviru zaštićenog prirodnog dobra Selevenjske Pustare. Nažalost, stanje više ne odražava nekadašnje, jer je prethodno područje bilo preorano, autohtona vegetacija je sačuvana samo na "ostrvcima" koji su bili uokvireni vodom (Šturc, in lit. 1997). U sušnijem periodu mašinski se kosi visoka trava, šaš i trska, a tokom sezone više puta se menja karakter staništa. Tokom leta, kada presuši, po obodima cveta so, što nam odaje zašto se poljoprivreda odrekla kultivisanja, i kako je depresija predata zaštiti prirode.
Priodna depresija.