2012-06-26 (11-35-44).jpg2013-05-04 (14-08-38).jpg2010-06-24 (15-09-13).jpg2011-08-18 (11-41-04).jpg2011-08-18 (20-51-24).jpg2012-06-14 (16-29-07).jpg2011-08-18 (07-57-31).jpg2012-04-27 (11-10-30).jpg2011-08-18 (12-00-24).jpg2010-08-05 (15-34-39).jpg2012-07-23 10-17-36.jpg2013-05-05 (10-35-45).jpg

Dve nove vrste leptira za okolinu Subotice

Prošle godine tokom rutinskog obilaska terena u posmatranju ptica, naišao sam na interesantnu biljku za koju se ispostavilo da je prehrambena biljka retkog uskršnjeg leptira(Zerynthia polyxena). Pošto nisam entomolog, otkriće je ostalo nezapaženo sve do maja ove godine kada sam na istom proplanku gde je biljka locirana pronašao i gusenicu leptira. Ova vrsta leptira u Bačkoj je do sada pronađena samo uz Dunav, na oko 15 lokacija. U krugu oko Subotice od 100 kvadratnih km niko je još nije video. Nalaz potvrđuje ekološki potencijal šuma na Subotičkoj peščari, ukoliko su ostavljene u prirodi-bliskom stanju, sa ravnotežom travnatih proplanaka i starijih sastojina.

Otkrića poput ovog su rezultat višegodišnjeg terenisanja. Trud i vreme uloženo se isplatilo, a nalaz je na terenu 11. juna potvrdio lepidopteriolog (stručnjak za leptire) iz Beograda Milan Đurić.

Snimljene su samo karakteristične gusenice, jer odrasli leptiri početkom leta odumiru. Ova vrsta vezana je za biljku Aristolochia clematitis kojoj je ovo ujedno jedino dosadašnje nalazište u ovom kraju. Stanište na kojem je posmatrano niz drugih običnijih vrsta leptira se nalazi u jednom zabačenom vlažnijem delu šume oko 10 km severno od grada. Vrsta je strogo zaštićena, a opstanak joj garantuje samo neometanost šumskog dela i potpuno izostavljanje iz šumarskih radnji. Prema tome statusu vrste ne odgovara intezivno gazdovanje šumom na staništu, jer bi to poremetilo ekološke uslove, te je potencijalna šumarska aktivnost glavni ugrožavajući faktor za opstanak vrste na ovoj lokaciji. U Panonskoj niziji ova mediteranska vrsta dostiže svoju severnu granicu Evropskog aerala. Podatak je ušao u zvaničnu mapu ovog leptira koju smo pozajmili sa sajta beogradskog HabiProt-a.

U isto vreme sa ovim nalazom potvrđeno je prisustvo i još jednog novog leptira za šire područje, tako se ovo popodnevno terenisanje zaista isplatilo. Radi se o koprivićevom leptiru(Libythea celtis) koga je 11. juna Milan Đurić ugledao kako pije iz lokve na šumskom putu. Nakon ovog prvog nalaza, ponovnim izlaskom na teren sa Gaborem Mesarošem posmatrano je još nekoliko primeraka ovog leptira nedaleko odatle uz rub šume jula ove godine. Istoimenog leptira pronašao sam mrtvog pored puta na Kelebiji 2009. godine, koji je ujedno i prvi nalaz za Severnu Bačku (na slici).

Literatura
1.) Predrag Jakšić, Milan Đurić: Srpski nazivi dnevnih leptira (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea); Proceeding of 9th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, September 01-03, p. 231-237, Niš (Serbia), 2007.
2.) Milovan Gajić: Flora i vegetacija Subotičko-horgoške peščare; Šumarski fakultet Beograd, Šumsko gazdinstvo Subotica, 1986.

József Dózsai, 2010.

  • celtis
  • milan
  • polyxena
  • zpolyxena

Fotografije: J. Dožai

Neki interesantni nalazi leptira

Ova godina prošla je u jeku terenskih istraživanja, koji pored monotonog "gaženja blata" u nekim slučajevima daju ohrabrujuće rezultate, koji su podstrek za dalji rad. Tokom rada na istraživanju voda povremeno zapažali smo na neke ređe leptire koji su vezani za okolinu vlažnih staništa. To su leptiri iz grupe dukata (Lycaena sp.).

Slika u zaglavlju: vatreni dukat (Lycaeana phlaeas) ženka, Čurug, 3. novembar 2010

Neke od vrsta Lycaena su obične, dok su druge veoma retke i ugrožene. Uglavnom žive lokalno vezane za svoja staništa tako da prisustvo velikog dukata(Lycaena dispar) na Kovagou – koje je pod formalnom zaštitom – ohrabruje. Tip staništa potpuno odgovara vrsti. Veliki dukat je targetna vrsta PBA (Primarna područja za leptire) projekta i nalazi se na Crvenoj listi Evropskih leptira (IUCN). U Vojvodini najjača populacija poznata je na Fruškoj gori.

Vatreni dukat se može videti cele sezone, već od marta pa do kasno u jesen, pa ovaj koga smo slikali početkom meseca još nije toliko ekstreman nalaz obzirom na veoma toplo vreme za ovo doba godine (vidi se da je na cvetu).

Slike nisu u svim slučajevima uspele jer kamera u ključnom momentu nije sarađivala a leptiri iz ove grupe lete neverovatno brzo, a retko sleću, teško ih je slikati... ali u svakom slučaju referenca je ostvarena. Neke slike su iz ranijeg razdoblja (od ovog autora). Zahvaljujemo se našim leptirolozima na pomoći u determinaciji.

Literatura:
Predrag Jakšić, Milan Đurić:Srpski nazivi dnevnih leptira (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea); Proceeding of 9th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, September 01-03, p. 231-237, Niš (Serbia), 2007.

József Dózsai, 2010.

  • 00000023tyturus
  • hajdukovo
  • kel2004-1
  • mokrin
  • pescara
  • phlaeas
IMAGE Riđi šumski mrav, Tavankutska šuma
17. apr 2014.
Tokom redovnih ispitvanja Tavankutske šume koja su u toku već drugu godinu, ovog proleća naišli smo na vrstu mrava koju ranije nismo primetili. Tavankutska šuma je mešovita listopadno... Read More...
IMAGE Cerambyx cerdo u Tavankutskoj šumi
29. jul 2013.
U sklopu ispitivanja prirodnih vrednosti Tavankutske šume, postavljen je jedan broj klopki za ksilofagne tvrdokrilce. Ovim klopkama se mogu uhvatiti jedinke onih vrsta koje se ređe viđaju i... Read More...
IMAGE Coenagrion ornatum, Vršački breg
23. jun 2013.
Tokom juna meseca 2013. godine bio sam na terenu u dolini potoka Fizešu u blizini mesta Sočica. Ove privremeni potok koji tokom letnjih meseci gubi svoj stalni tok i razbija se u manji ili veći... Read More...
IMAGE Cercyon hungaricus kod Malog Beograda
29. jul 2012.
U uzorku zemlje koji je uzet prosejavanjem obalske stelje u dolini reke Krivaje kod Malog Beograda (Bačka Topola) pored niza različitih vrsta izašao je i jedan neobični tvrdokrilac. Tek na osnovu... Read More...
IMAGE Cylindera arenaria, bara Majdan, Subotica
15. jun 2012.
Početkom juna meseca 2012. godine prilikom obilaska bare majdan u Tavankutu kod Subotica primetio sam veći broj tvrdokrilaca kojima sam tek sa teškom mukom mogao da priđem da bi ih bolje... Read More...
IMAGE Epicauta rufidorsum, Gornje podunavlje
25. jun 2011.
Obilazeći terene u okolini Sombora sa kolegom Milanom Đurićem a pod vođstvom dr Dragana Vajganda, 24 juna 2011. godine došli smo i na područje Gornjeg podrunavlja kod Bezdana. Na nasipu prema... Read More...
IMAGE Transpozicija propisa Evropske unije - Poglavlje 27
15. apr 2015.
U procesu pregovaranja Srbije sa EU oko prihvatanja njenih pravnih tekovina, pregovaračko poglavlje 27. (Zaštita životne sredine i klimatske promene) svakako je najkompleksnije i najskuplje za... Read More...
IMAGE Status Emerald mreže za Srbiju
06. apr 2012.
„Emerald“ je evropska ekološka mreža za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa u onim zemljama koje nisu članice EU. Ova mreža područja proteže se širom Evrope, od... Read More...
IMAGE Vetrovi obaraju pšenicu
01. jul 2010.
  Ovog leta nije bilo potrebno da odemo do Banata da bimo videli kako Košava čupa i obara ratarske kulture u pustim krajevima. Desilo se isto i u Bačkoj. Kao dodatak člancima o važnosti... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma 3. deo
18. mar 2010.
Poznati Subotički književnik Deže Kostolanji (Kosztolányi Dezső, 1885-1936) patio je od astme, koju je dobio ovde i to je stavilo pečat na njegovo stvaralaštvo. Istoričari poezije pišu... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma 2. deo
13. mar 2010.
Stara kineska poslovica kaže: "Ako želiš da uništiš jednu zemlju, poseci joj šume"...   "Šuma se besomučno seče" kažu pčelari a to je trend koji vidimo i mi ostali. Šta stoji iza... Read More...
IMAGE O značaju i osobinama subotičkih šuma
03. mar 2010.
Izmereno je da se godišnje oko 13 miliona kubika peska nađe u vazduhu, što znači da bi za dve godine Subotica bila zasuta peskom da nije šuma koje je okružuju. Šu­me, osim što su... Read More...
IMAGE Funkcija poljozaštitnih pojaseva
02. mar 2010.
Pozitivan efekat drveća na umanenje uticaja vetra odavno je poznat. Na područjima pod intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, kao što je Vojvodina, u svetu se sve više sade strukture u vidu... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma
01. mar 2010.
"Šuma se besomučno seče" kažu pčelari, a to je trend koji vidimo i mi ostali. Tražimo odgovor šta stoji iza toga? "Čuvajmo šume, one su naše" je natpis kojeg se sećamo sa ulaza u svaku... Read More...
IMAGE Sove, ta divna stvorenja!
24. feb 2010.
Sova je zadivljujuća noćna ptica. S tim se jedino neće složiti ko ih nije posmatrao i bliže upoznao (npr. u Zoo vrtu).  Šta "volimo" a šta ne je pitanje subjektivnog ukusa, ali ono sa... Read More...
IMAGE Dva veka subotičkih šuma
20. feb 2010.
Šumе bаgrеmа kоје sе u оbliku lukа pružaju uz grаnični pојаs i pоlukрužnо opasaјu Subоticu, vеzuju pоkretni pеsаk i štitе grаd оd sеvеrnih i sеverоzapаdnih... Read More...
IMAGE Preti li uništenje Kelebijskoj šumi?
16. feb 2010.
Stanovnici Kelebije ne mire se stanjem u kojem se nalazi šumski kompleks Rukovodstvo i građani Mesne zajednice "Kelebija" žale se na svakodnevne krađe stabala koje niko ne sprečava, nа šumara... Read More...
IMAGE Pustara i nije tako pusta
15. feb 2010.
Kad se začuje reč pustara, pomislimo na ravan, životinjama nenastanjen predeo, monotoniju koju lomi samo poneki đeram ili stoka koja pase u daljini. Ali ako se bliže pozabavimo ovim zaista kao... Read More...