2013-05-05 (10-35-45).jpg2012-06-26 (11-35-44).jpg2011-08-18 (11-41-04).jpg2011-08-18 (20-51-24).jpg2012-06-14 (16-29-07).jpg2010-06-24 (15-09-13).jpg2012-04-27 (11-10-30).jpg2010-08-05 (15-34-39).jpg2012-07-23 10-17-36.jpg2013-05-04 (14-08-38).jpg2011-08-18 (07-57-31).jpg2011-08-18 (12-00-24).jpg

Pošast iz Amerike

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ambrozija Ambrozija ili limundžik je jednogodišnja korovska biljka koja se najčešće može naći na  poljoprivrednom zemljištu, ali je ima mnogo i na zapuštenim, neobrađenim terenima, uz kanale, pruge i deponije. Reč je o jednoj vrlo agresivnoj i otpornoj vrsti, kojoj odgovara sunce i toplota pa stoga ne raste na šumovitim i zasenjenim mestima. Razmnožava se isključivo semenom koji niče u aprilu i maju, pri temperaturi vazduha od 20-22 ˚C. Seme u zemljištu može da očuva klijavost i do 40 godina. Cveta od jula do septembra kada proizvodi ogromne količine mikroskopskog polena koji se raznosi vetrom. Poreklom je iz Severne Amerike i proširila se u umerenim geografskim širinama na celom svetu. Zbog svog visokog biološkog potencijala svuda gde se odomaćila uvrštena je u kategoriju tzv. invazivnih vrsta koje se nalaze pod strogim režimom kontrole. Kod nas se pojavila pedesetih godina XX veka i od tada se proširila praktično u celoj Vojvodini, Mačvi, Posavo-Tamnavi, nižim delovima Šumadije i Pomoravlju.
 
Sve više ljudi se žali na različite oblike alergijskih reakcija čiji su uzrok polen biljke ambrozija. Polen ovog alergenta, u fazama cvetanja, u avgustu i septembru, povoljnim strujanjima vetra može da dospe čak do 100 km od jedinke, a posebno su problematične zapuštene parcele u neposrednoj okolini grada. Strujanjima vetra polen se iz okoline prenosi u grad i na taj način se jednostavno obezvredi sav trud uložen na uništavanje ovog korova na gradskom području.
ambrozija4.jpg ambrozija3.jpg
 

{xtypo_rounded_right4}

Malo je alergičnih osoba koje nisu čule za ambroziju. Ona osvaja Evropu neverovatnom brzinom. Brzina je širenja te biljke između 6 i 20 kilometara godišnje, s istoka na zapad. Merenja su pokazala da je u Vojvodini u posljednjih 10 godina koncentracija polena u vazduhu porasla pet puta. Inače ambrozija muči samo Vojvođane, pošto građani južnije od Beograda nemaju problema sa ovim alergentom, jer joj ne odgovaraju mikro klimatski uslovi, koji su i za nju idealni u pokrajini. 

{/xtypo_rounded_right4} Suzbijanje ambrozije se može sprovoditi mehaničkim i hemijskim sredstvima. Mehaničke mere (košenje) ne daju adekvatne rezultate, pošto je ambrozija veoma prilagodljiva i brzo se regeneriše. Iskustva pokazuju da se samo sa dva vremenski tačno tempirana košenja  količina polena u vazduhu može svesti ispod praga alergije. Daleko je efikasnije čupanje celih biljaka.

 

ambrozija2.jpgVlada Srbije je 2006. godine donela Uredbu o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija u kojoj je precizno definisano ko i na koji način je dužan da uništava ambroziju. SO Subotica je 28. septembra 2006. godine donela Odluku o merama, načinu i uslovima suzbijanja i uništavanja korovske biljke ambrozije na teritoriji Opštine Subotica. Međutim, da bi akcija suzbijanja bila efikasna neophodan je, pored mobilizacije što šireg kruga pravnih i fizičkih lica, strožiji nadzor sa oštrim kaznama za svakog ko u svom dvoršitu, parceli, njivi primeti, a ne uništi ambroziju.
 
Problem ambrozije mora da se rešava na širem, regionalnom nivou jer pojedinačne, mesne ili gradske akcije mogu dati samo kratkotrajne rezultate. Iz tog razloga je neophodno da se na nivou Opštine formira poseban tim (izveštajno-prognostički centar) koji će nadzirati program uništavanja ambrozije u Subotici i koordinirati akcije i saradnju sa okolnim opštinama u Srbiji i Mađarskoj.
Gabor Mesaroš, 2010
IMAGE Riđi šumski mrav, Tavankutska šuma
17. apr 2014.
Tokom redovnih ispitvanja Tavankutske šume koja su u toku već drugu godinu, ovog proleća naišli smo na vrstu mrava koju ranije nismo primetili. Tavankutska šuma je mešovita listopadno... Read More...
IMAGE Cerambyx cerdo u Tavankutskoj šumi
29. jul 2013.
U sklopu ispitivanja prirodnih vrednosti Tavankutske šume, postavljen je jedan broj klopki za ksilofagne tvrdokrilce. Ovim klopkama se mogu uhvatiti jedinke onih vrsta koje se ređe viđaju i... Read More...
IMAGE Coenagrion ornatum, Vršački breg
23. jun 2013.
Tokom juna meseca 2013. godine bio sam na terenu u dolini potoka Fizešu u blizini mesta Sočica. Ove privremeni potok koji tokom letnjih meseci gubi svoj stalni tok i razbija se u manji ili veći... Read More...
IMAGE Cercyon hungaricus kod Malog Beograda
29. jul 2012.
U uzorku zemlje koji je uzet prosejavanjem obalske stelje u dolini reke Krivaje kod Malog Beograda (Bačka Topola) pored niza različitih vrsta izašao je i jedan neobični tvrdokrilac. Tek na osnovu... Read More...
IMAGE Cylindera arenaria, bara Majdan, Subotica
15. jun 2012.
Početkom juna meseca 2012. godine prilikom obilaska bare majdan u Tavankutu kod Subotica primetio sam veći broj tvrdokrilaca kojima sam tek sa teškom mukom mogao da priđem da bi ih bolje... Read More...
IMAGE Epicauta rufidorsum, Gornje podunavlje
25. jun 2011.
Obilazeći terene u okolini Sombora sa kolegom Milanom Đurićem a pod vođstvom dr Dragana Vajganda, 24 juna 2011. godine došli smo i na područje Gornjeg podrunavlja kod Bezdana. Na nasipu prema... Read More...
IMAGE Transpozicija propisa Evropske unije - Poglavlje 27
15. apr 2015.
U procesu pregovaranja Srbije sa EU oko prihvatanja njenih pravnih tekovina, pregovaračko poglavlje 27. (Zaštita životne sredine i klimatske promene) svakako je najkompleksnije i najskuplje za... Read More...
IMAGE Status Emerald mreže za Srbiju
06. apr 2012.
„Emerald“ je evropska ekološka mreža za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa u onim zemljama koje nisu članice EU. Ova mreža područja proteže se širom Evrope, od... Read More...
IMAGE Vetrovi obaraju pšenicu
01. jul 2010.
  Ovog leta nije bilo potrebno da odemo do Banata da bimo videli kako Košava čupa i obara ratarske kulture u pustim krajevima. Desilo se isto i u Bačkoj. Kao dodatak člancima o važnosti... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma 3. deo
18. mar 2010.
Poznati Subotički književnik Deže Kostolanji (Kosztolányi Dezső, 1885-1936) patio je od astme, koju je dobio ovde i to je stavilo pečat na njegovo stvaralaštvo. Istoričari poezije pišu... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma 2. deo
13. mar 2010.
Stara kineska poslovica kaže: "Ako želiš da uništiš jednu zemlju, poseci joj šume"...   "Šuma se besomučno seče" kažu pčelari a to je trend koji vidimo i mi ostali. Šta stoji iza... Read More...
IMAGE O značaju i osobinama subotičkih šuma
03. mar 2010.
Izmereno je da se godišnje oko 13 miliona kubika peska nađe u vazduhu, što znači da bi za dve godine Subotica bila zasuta peskom da nije šuma koje je okružuju. Šu­me, osim što su... Read More...
IMAGE Funkcija poljozaštitnih pojaseva
02. mar 2010.
Pozitivan efekat drveća na umanenje uticaja vetra odavno je poznat. Na područjima pod intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, kao što je Vojvodina, u svetu se sve više sade strukture u vidu... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma
01. mar 2010.
"Šuma se besomučno seče" kažu pčelari, a to je trend koji vidimo i mi ostali. Tražimo odgovor šta stoji iza toga? "Čuvajmo šume, one su naše" je natpis kojeg se sećamo sa ulaza u svaku... Read More...
IMAGE Sove, ta divna stvorenja!
24. feb 2010.
Sova je zadivljujuća noćna ptica. S tim se jedino neće složiti ko ih nije posmatrao i bliže upoznao (npr. u Zoo vrtu).  Šta "volimo" a šta ne je pitanje subjektivnog ukusa, ali ono sa... Read More...
IMAGE Dva veka subotičkih šuma
20. feb 2010.
Šumе bаgrеmа kоје sе u оbliku lukа pružaju uz grаnični pојаs i pоlukрužnо opasaјu Subоticu, vеzuju pоkretni pеsаk i štitе grаd оd sеvеrnih i sеverоzapаdnih... Read More...
IMAGE Preti li uništenje Kelebijskoj šumi?
16. feb 2010.
Stanovnici Kelebije ne mire se stanjem u kojem se nalazi šumski kompleks Rukovodstvo i građani Mesne zajednice "Kelebija" žale se na svakodnevne krađe stabala koje niko ne sprečava, nа šumara... Read More...
IMAGE Pustara i nije tako pusta
15. feb 2010.
Kad se začuje reč pustara, pomislimo na ravan, životinjama nenastanjen predeo, monotoniju koju lomi samo poneki đeram ili stoka koja pase u daljini. Ali ako se bliže pozabavimo ovim zaista kao... Read More...