2010-06-24 (15-09-13).jpg2013-05-04 (14-08-38).jpg2012-04-27 (11-10-30).jpg2012-07-23 10-17-36.jpg2012-06-14 (16-29-07).jpg2011-08-18 (11-41-04).jpg2011-08-18 (20-51-24).jpg2011-08-18 (07-57-31).jpg2011-08-18 (12-00-24).jpg2012-06-26 (11-35-44).jpg2010-08-05 (15-34-39).jpg2013-05-05 (10-35-45).jpg

Pustara i nije tako pusta

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pusta Kad se začuje reč pustara, pomislimo na ravan, životinjama nenastanjen predeo, monotoniju koju lomi samo poneki đeram ili stoka koja pase u daljini.

Ali ako se bliže pozabavimo ovim zaista kao ogledalo ravnim područjem, otkrićemo, da Panonske pustare i nisu tako jednolične, površinu im krase manje ili veća uzvišenja, humke ("kunhalom" - srednjevekovni bedem ili grob nomada) ili između Dunava i Tise peščane dine, a travnate delove čine raznovrsnim šumarci, vlažne livade i močvare.

Izgled pustare mađarskih ravnica, kao i svaku drugu pustaru na zemlji, oblikovao je rad vetra i vode. Živi svet koji ga nastanjuje menjao se vremenom, kao i predeo tokom miliona ili više hiljade godina, ali danas, otkad je čovek glavni faktor uticaja, krajolik se može promeniti za samo nekoliko godina.

puszta5

Pustara je stanište koje izdržava i domaću autohtonu i veštački nastanjenu faunu. Ispaša stoke (konja, krava, ovaca) na travnatim poljima ne sprečava gnežđenje vivaka, ševa i zijavaca. Broj zijavaca uprkos strogoj zaštiti opada iz godine u godinu. Lete i love instekte u vazduhu oko stada poput lasti. Išarana jaja i mladunci se stapaju sa okolinom i školski su primer mimikrije.

U suvoj napucanoj zemlji nalazimo rupe veličine prsta, iz kojih lovi naš najveći pauk, Lycosa singoriensis. Živi isključivo na zemlji i ne pravi mrežu. U sumrak započinje i cele noći može se čuti tužni titravi zov noćnog potrka, ptice-aveti naše ravnice. Dve najčešće ptice koje obleću slučajnog prolaznika i čine najupečatljiviji utisak na nas su vivak i muljača ćurlikavog glasa.

Veoma retka ptica, endem slatinskih pustara je stepska ševa (Calandrella brachydactyla), koja inače liči na običnu poljsku. Druga karakteristična vrsta je trstenjak ševar (Acrocephalus paludicola) koji se razlikuje od ostalih trstenjaka interesantnom crno-belo prugastom glavom. (U srbiji obe vrste su prisutne samo veoma retko na selidbi, prim. prev.)

Velika dropljaSvakako je najveći doživljaj kada se srećni prolaznik susretne sa jatom droplji, ovih najvećih ptica Panonskih pustara, ili kad ispred nas iz trave poleti ritska sova.

U suton kreću u život sisari koji su dan proveli u zaklonu, lisice, miševi i jež, koji se oglašava groktanjem. Dnevnu faunu pored domaćih životinja čine zečevi, koji se dobro skrivaju, srne koji pasu u daljini i divlje svinje koje se najradije zadržavaju u blatu tršćaka. U travi trčkaraju tekunice, komuniciraju glasnim zviždanjem.

Manji ili veći šumarci takođe su dom mnogih životinja. Svojim tropskim bojama odmah se izdvajaju zlatovrane, pupavci i sive vetruške. Manje upadljive, ali takođe karakteristične su svrake, šumske sove, sive vrane, gačci. Naravno, teško bi bilo nabrojati sve što tu živi, ali nikako ne smemo izostaviti zlatnu vugu, čiji glas poput flaute odzvanja šumom, a setićemo se i divlje grlice koja tiho guguće i goluba grivnjaša koji nas plaši naglim izletanjem iz krošnji. Od ostalih vrsta na sunčanim žbunovitim ivicama sigurno ćemo zapaziti smaragdnog zelembaća (Lacerta viridis), obične (Lacerta agilis) a ponegde i peščarske vrste guštera (Podarcis taurica).

Lacerta viridisStižemo do vlažnih staništa, takođe bogatih živim svetom: do livada pokrivenih vodom, močvara i slatinskih plitkih jezera, danas često pretvorenih u ribnjake. Pored svuda prisutnih galebova tu ćemo naći najlepše predstavnike srodnih vrsta: crnu, beloliku i tamnokrilu čigru, kao i šarene ronioce dubljih voda, ćubastog, crnovratog, crvenovratog i malog gnjurca - sve četri Evropske vrste se gnezde na ovom području.

Nakon velikih melioracija reka u 19. veku čapljama nije ostalo druge, nego da se nastane u tršćacima bara i ribnjaka. Velika bela čaplja pravi velike kolonije (i preko 100 pari, prim. prev.). Tu živi i mnoštvo trstenjaka, naročito veliki trstenjak skromnog izgleda ali zapanjujućeg glasa.

puszta4Dakle, to je šaren i bogat svet, koji treba da cenimo, i štitimo od naleta industrije i poljoprivrede koji poput bagera ruše sve pred sobom. Da bi se zaštitile ove vrednosti osnovana su dva prva i najveća Nacionalna Parka Mađarske: Hortobađ i Kiskunsag (prvi je uvršten u Svetski baštinu, prim. prev.). Iako na dve različite udaljene tačke, po živom svetu veoma su slične. U modernoj i zahtevnoj današnjici, još uvek ima onih koji dovode u pitanje potrebu opstanka ovog živog sveta.

Čuo sam često kako pitaju, kakve koristi od toga? Korist se može jedino usporediti sa kulturnim vrednostima, koje se neposredno ne mogu meriti, kao vrednosti nekog umetničkog dela slikara ili vajara, koje oplemenjuju narod, a zemlju čine šarenijom, bogatijom...

Jer nije svejedno da li umetnik slika ili samo farba vrata, da li vešta ruka pravi skulpturu ili glinenu posudu, kao što nije svejedno ni kada čovek ore i kultiviše pustaru pokrivenu devičanskom livadom da bi je uveo u poljoproivrednu proizvodnju...

Tekst i fotografije: Laslo Beči
Izvor: list "Állatvilág" ("Svet životinja")
Preveo: Jožef Dožai, , 2010

IMAGE Riđi šumski mrav, Tavankutska šuma
17. apr 2014.
Tokom redovnih ispitvanja Tavankutske šume koja su u toku već drugu godinu, ovog proleća naišli smo na vrstu mrava koju ranije nismo primetili. Tavankutska šuma je mešovita listopadno... Read More...
IMAGE Cerambyx cerdo u Tavankutskoj šumi
29. jul 2013.
U sklopu ispitivanja prirodnih vrednosti Tavankutske šume, postavljen je jedan broj klopki za ksilofagne tvrdokrilce. Ovim klopkama se mogu uhvatiti jedinke onih vrsta koje se ređe viđaju i... Read More...
IMAGE Coenagrion ornatum, Vršački breg
23. jun 2013.
Tokom juna meseca 2013. godine bio sam na terenu u dolini potoka Fizešu u blizini mesta Sočica. Ove privremeni potok koji tokom letnjih meseci gubi svoj stalni tok i razbija se u manji ili veći... Read More...
IMAGE Cercyon hungaricus kod Malog Beograda
29. jul 2012.
U uzorku zemlje koji je uzet prosejavanjem obalske stelje u dolini reke Krivaje kod Malog Beograda (Bačka Topola) pored niza različitih vrsta izašao je i jedan neobični tvrdokrilac. Tek na osnovu... Read More...
IMAGE Cylindera arenaria, bara Majdan, Subotica
15. jun 2012.
Početkom juna meseca 2012. godine prilikom obilaska bare majdan u Tavankutu kod Subotica primetio sam veći broj tvrdokrilaca kojima sam tek sa teškom mukom mogao da priđem da bi ih bolje... Read More...
IMAGE Epicauta rufidorsum, Gornje podunavlje
25. jun 2011.
Obilazeći terene u okolini Sombora sa kolegom Milanom Đurićem a pod vođstvom dr Dragana Vajganda, 24 juna 2011. godine došli smo i na područje Gornjeg podrunavlja kod Bezdana. Na nasipu prema... Read More...
IMAGE Transpozicija propisa Evropske unije - Poglavlje 27
15. apr 2015.
U procesu pregovaranja Srbije sa EU oko prihvatanja njenih pravnih tekovina, pregovaračko poglavlje 27. (Zaštita životne sredine i klimatske promene) svakako je najkompleksnije i najskuplje za... Read More...
IMAGE Status Emerald mreže za Srbiju
06. apr 2012.
„Emerald“ je evropska ekološka mreža za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa u onim zemljama koje nisu članice EU. Ova mreža područja proteže se širom Evrope, od... Read More...
IMAGE Vetrovi obaraju pšenicu
01. jul 2010.
  Ovog leta nije bilo potrebno da odemo do Banata da bimo videli kako Košava čupa i obara ratarske kulture u pustim krajevima. Desilo se isto i u Bačkoj. Kao dodatak člancima o važnosti... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma 3. deo
18. mar 2010.
Poznati Subotički književnik Deže Kostolanji (Kosztolányi Dezső, 1885-1936) patio je od astme, koju je dobio ovde i to je stavilo pečat na njegovo stvaralaštvo. Istoričari poezije pišu... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma 2. deo
13. mar 2010.
Stara kineska poslovica kaže: "Ako želiš da uništiš jednu zemlju, poseci joj šume"...   "Šuma se besomučno seče" kažu pčelari a to je trend koji vidimo i mi ostali. Šta stoji iza... Read More...
IMAGE O značaju i osobinama subotičkih šuma
03. mar 2010.
Izmereno je da se godišnje oko 13 miliona kubika peska nađe u vazduhu, što znači da bi za dve godine Subotica bila zasuta peskom da nije šuma koje je okružuju. Šu­me, osim što su... Read More...
IMAGE Funkcija poljozaštitnih pojaseva
02. mar 2010.
Pozitivan efekat drveća na umanenje uticaja vetra odavno je poznat. Na područjima pod intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, kao što je Vojvodina, u svetu se sve više sade strukture u vidu... Read More...
IMAGE Stanje subotičkih šuma
01. mar 2010.
"Šuma se besomučno seče" kažu pčelari, a to je trend koji vidimo i mi ostali. Tražimo odgovor šta stoji iza toga? "Čuvajmo šume, one su naše" je natpis kojeg se sećamo sa ulaza u svaku... Read More...
IMAGE Sove, ta divna stvorenja!
24. feb 2010.
Sova je zadivljujuća noćna ptica. S tim se jedino neće složiti ko ih nije posmatrao i bliže upoznao (npr. u Zoo vrtu).  Šta "volimo" a šta ne je pitanje subjektivnog ukusa, ali ono sa... Read More...
IMAGE Dva veka subotičkih šuma
20. feb 2010.
Šumе bаgrеmа kоје sе u оbliku lukа pružaju uz grаnični pојаs i pоlukрužnо opasaјu Subоticu, vеzuju pоkretni pеsаk i štitе grаd оd sеvеrnih i sеverоzapаdnih... Read More...
IMAGE Preti li uništenje Kelebijskoj šumi?
16. feb 2010.
Stanovnici Kelebije ne mire se stanjem u kojem se nalazi šumski kompleks Rukovodstvo i građani Mesne zajednice "Kelebija" žale se na svakodnevne krađe stabala koje niko ne sprečava, nа šumara... Read More...
IMAGE Pustara i nije tako pusta
15. feb 2010.
Kad se začuje reč pustara, pomislimo na ravan, životinjama nenastanjen predeo, monotoniju koju lomi samo poneki đeram ili stoka koja pase u daljini. Ali ako se bliže pozabavimo ovim zaista kao... Read More...